Handboek v.v.-YUM jeugdleden

Handboek 

CMV jeugd
VOORWOORD
Als vereniging werken we aan een goede jeugdafdeling die de kern vormt voor de latere senioren teams van de vereniging. Het uitgangspunt is dat wij de jeugdleden naar de mogelijkheden van het kind maximaal willen ontwikkelen, zodat als zij de jeugdafdeling verlaten zo goed als mogelijk zijn toegerust om later in het juiste senioren team te spelen. M.a.w. veel willen leren en dit uitgangspunt wil zeggen goede spelers/speelsters.
TRAINERSCODE CMV JEUGD

o Als een trainer niet kan komen moet hij/ zij dit ruim van tevoren aan alle trainers en de jeugdcoördinator doorgeven.
o Als minder dan 1 dag van tevoren, dan doorgeven aan hoofdtrainer en jeugdcoördinator, EN  zelf vervanging regelen.
o Trainers dienen voor aanvang van de training aanwezig te zijn.
o Eerste hulp/bedrijfshulpverlening moet aanwezig zijn (EHBO/BHV).
o Als uw kind geblesseerd raakt of ziek wordt belt de trainer de ouders. Elke trainer heeft een ledenlijst.

OUDERCODE CMV JEUGD

o Als uw kind niet bij een toernooi aanwezig kan zijn, moet dit ruim, maar minimaal 1 dag, tevoren gemeld worden bij de trainer.
o Zorg dat uw kind tijdig aanwezig is en zijn uitrusting volledig en in orde is
o Toon belangstelling voor de sport en de club. Kom regelmatig kijken en supporteren.
o Vraag uw kind om ervoor te gaan, zijn/haar best te doen, maar vooral plezier te beleven.
o De vereniging is geen handige kinderopvang.
o Jaag uw kind niet op. Leg geen overdreven druk op zijn/haar schouders
o Stimuleer uw kind om zich aan afspraken van de club/het team te houden, de regels van het spel en de fair-play.
o Leer uw kind respect op te brengen voor de prestaties van zijn medespelers en de tegenstander
o Zorg dat uw kind altijd naar de training komt. Meldt uw kind alleen af bij hoge uitzondering.
o Als uw kind slecht gedrag vertoont wordt dit met de ouders besproken. Consequenties moeten duidelijk worden gecommuniceerd.
o 2x per jaar wordt een informatie avond gehouden met als inhoud (evaluatie eerste en tweede helft van de competitie, nieuwe leden, teamindelingen, trainingen en CMV-reglementen).
o De regels t.a.v. CMV worden jaarlijks naar de ouders gestuurd.
o Wijzigingen van teams, dan wel wijzigingen van een kind naar ander team zal tevoren met de ouders worden doorgegeven en besproken indien dit problemen geeft.
o Als ouder kunt u een afspraak maken met de jeugdcoördinator om bepaalde onderwerpen te bespreken. Dit kan ook per email.
o De adres- en telefoonlijst van de trainers worden naar ouders gestuurd.
o Als ouders moet u bij het einde van de training aanwezig zijn ivm afspraken toernooi/wedstrijd.
o U kunt via een aparte CMV jeugd email-adres mailen met de trainers, ouders. Ook trainers onderling kunnen mailen, waardoor meldingen niet tussen wal en schip in kunnen vallen.
o Uw klachten worden niet via email afgehandeld. Er zal altijd een gesprek worden gehouden.
o De trainers bespreken de klachten zelf, eventueel bijgestaan door de jeugdcoördinator.
o Uw klachten worden binnen 2 weken afgehandeld.
CODE CMV JEUGD

o Als je naar het toilet moet, doe dit dan of voordat de training/wedstrijd begint, of tijdens de pauze of na de training/wedstrijd.
o Je mag alleen iets te drinken meenemen, maar geen eten of snoep.
o In de zaal mag je alleen water drinken en alleen tijdens de pauze.
o De pauze duurt ongeveer 5 minuten.
o De verschillende CMV-groepen hebben op verschillende tijden pauze.


TECHNISCH BELEID CMV JEUGD

o Een goede inzet en goed gedrag dragen bij om uw kind naar een niveau hoger te brengen.
o De selectie vindt in eerste instantie plaats op basis van leeftijdsindeling. Daarnaast op basis van inzet en ontwikkeling.
o De trainers bepalen samen met de jeugdcoördinator en technische commissie de teamindeling.
o De trainers gebruiken stickerkaarten om de voortgang van uw kind te meten.
o Als uw kind ingedeeld is in CMV 5 of CMV 6 wordt er zo veel mogelijk getraind als team.
CODE CMV JEUGD TOERNOOIEN

o De jeugdcoördinator zoekt toernooikalender op en selecteert de wedstrijden die binnen de regio vallen.
o De jeugdcoördinator stuurt de wedstrijdkalender per email naar de ouders.
o De trainers verifiëren hun beschikbaarheid op de trainingsdag (woensdag) voor het toernooi.
o Ook op die woensdag wordt de verzameltijd bekend gemaakt evenals welke ouders rijden, welke trainer bij toernooi coach is, dan wel welke ouder de coaching op zich wil nemen.
o De verzamelplaats bij uitwedstrijden is bij de glasbakken bij metrostation Hoogvliet. Dit is de enige verzamelplaats, tenzij anders wordt afgesproken.
o Ouders die willen coachen kunnen zich aanmelden
o Ouders die willen coachen zullen worden geïnstrueerd 
o De coach meldt zijn team aan bij wedstrijdleiding.
o De coach zorgt voor aanname stickers bij deelname toernooi en heeft de stickervellen altijd bij zich. 
o De coach maakt een verslag met verbeterpunten, waar vervolgens in de training meer aandacht aan besteed moet worden.
o Na elk toernooi vindt een evaluatie plaats met de trainers, indien trainers niet zelf aanwezig konden zijn.

ONDERSTEUNING OUDERS CMV JEUGD

o Als ouder kunt u de coach zijn bij een wedstrijd/toernooi.
o Als ouder kunt u helpen bij het opbouwen van het speelveld bij thuiswedstrijden en trainingen.
o Als ouder kunt u assistent-trainer zijn, dan wel op verzoek van een trainer tijdelijk assisteren bij een oefening.


BELANGRIJKE LINKS EN ADRESSEN

• Handleiding opstellen technisch beleid.
• Informatiefolder volleybaltrainer 2 (VT2)
• Informatiefolder volleybaltrainer voor de vereniging
• Handleiding coaches CMV

Like YUM op Facebook

SponsorKliks, sponsor Uw club gratis!

Sponsoren van YUM