Handboek v.v.-YUM leden

Handboek 

Leden YUM

VOORWOORD
Volleybal is een teamsport. Een seizoen lang samen trainen en wedstrijden spelen. Dit moet voor alle deelnemers op een plezierige en leerzame manier verlopen. Naast je teamgenoten zijn dit de trainers, de coaches, het publiek, de zaalbeheerders en de tegenstander. Hieronder staan een aantal regels waarvan het bestuur vindt dat ze helpen om goed en plezierig te  volleyballen. Handel en gedraag je er naar.
De gedragscodes hieronder genoemd zijn niet altijd makkelijk te realiseren. Maar waar een wil is, is een weg. Laten we elkaar helpen om gezamenlijk de codes in acht te nemen.
Ons plezier in het volleyballen zal zo nog groter worden.
WEDSTRIJD CODE SENIOREN/RECREANTEN

• Kom altijd naar de wedstrijden. Als onderdeel van een team ben je ruim tevoren op de hoogte van de wedstrijddagen.
• Indien het onmogelijk is aan de wedstrijd deel te nemen, meld je je af bij de desbetreffende trainer/coach.
• Niet tijdig afmelden kan gevolgen hebben voor het inzetten van spelers tijdens wedstrijden
• Bij thuiswedstrijden minimaal een half uur tevoren omgekleed in de zaal aanwezig.
• Bij het spelen van de eerste wedstrijd op een ‘thuisdag’ bouwt het team het veld op.
• Bij het spelen van de laatste wedstrijd op een ‘thuisdag’ ruimt het team het veld af, inclusief tafels, stoelen.
• Op de bank naast het speelveld heerst orde. Drank, tassen en kleding naast elkaar.
• Alleen drinken meenemen, geen eten.
• Geen glaswerk in de zaal.
• Er wordt door niemand kritiek gegeven op teamgenoten, trainer, tegenstander, scheidsrechter. Alleen de aanvoeder mag de scheidrechter op een beleefde wijze aanspreken.
• Er wordt niet gediscussieerd met de scheidsrechter, de tegenstander en het publiek.
• Respecteer steeds de beslissingen van de trainer/coach en scheidsrechter.
• Van elke speler wordt sportief teamgedrag en fair-play verwacht . Geen emotionele reacties in de zin van kwaad worden, schelden, aan het net trekken enz..
• Gebruik geen agressieve of schunnige taal langs de zijlijn/tribune
• Applaudisseer voor knap spel van zowel het eigen team als de tegenstander.
• Na de wedstrijd moet iedereen de hand van de tegenstander en scheidrechter schudden.

TRAININGSCODE JUNIOREN/SENIOREN/RECREANTEN

• Sieraden en kauwgom zijn niet toegestaan in de zaal en in het veld
• Tassen en kleding meenemen uit de kleedkamer i.v.m. eventuele diefstal
• Kleedkamers en de zaal worden netjes gehouden. De rommel/afval moet worden opgeruimd.
• Als je het niet eens bent met bepaalde zaken (training, spel, team) praat er over met de trainer/coach.
• Iedereen dient op tijd op de training te verschijnen, d.w.z. minimaal 10 minuten van te voren omgekleed in de zaal
• Stilte en aandacht voor de trainer/coach als hij/zij uitleg geeft.
• De kleedkamer is geen speelruimte.

TRAINERSCODE

• Als een trainer niet kan komen minimaal 1 dag van tevoren mailen naar alle trainers.
• Bij minder dan 1 dag ook doorgeven aan hoofdtrainer EN  zelf vervanging regelen.
• Trainers dienen voor aanvang van de training aanwezig te zijn.
• Eerste hulp/bedrijfshulpverlening moet aanwezig zijn (EHBO/BHV)
• De trainer zorgt dat het oefenveld wordt opgebouwd en afgebouwd.

Like YUM op Facebook

SponsorKliks, sponsor Uw club gratis!

Sponsoren van YUM