• Vertrouwenscontactpersoon

  In de sport zijn vertrouwenspersonen en vertrouwenscontactpersonen actief. In de praktijk zijn dit 2 verschillende functies.

  De Vertrouwenscontactpersoon is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging. De Vertrouwenscontactpersoon is er voor wanneer je hierover met iemand over wil praten. Vertrouwenscontactpersonen fungeren als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De Vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

  v.v.-YUM heeft een Vertrouwenscontactpersoon in de persoon van Suzanne Ravenstein. 

  De Vertrouwenspersoon. Iedereen die lid is van een sportvereniging in Nederland kan gratis een beroep op hen doen. Er zijn vertrouwenspersonen voor slachtoffers van seksuele intimidatie, maar er zijn ook vertrouwenspersonen voor beschuldigden. Daarnaast zijn er adviseurs voor mensen die zelf geen slachtoffer zijn, maar te maken krijgen met een vermoeden, melding of klacht (zoals een bestuurder of een vertrouwenscontactpersoon). De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

  Wanneer je niet weet wie je Vertrouwenscontactpersoon is, of wanneer je niet met je Vertrouwenscontactpersoon bij sportverenging of sportbond wil spreken of wanneer het om een ernstige melding van grensoverschrijdend gedrag is het mogelijk om via het Vertrouwenspunt in contact te komen met een vertrouwenspersoon van NOC*NSF. Zeker bij ernstige gevallen of als je persoonlijke begeleiding wilt, dan adviseren we via het Vertrouwenspunt Sport contact op te nemen met een vertrouwenspersoon of adviseur. Neem je contact op met een vertrouwenscontactpersoon van je vereniging of van je bond, dan kan deze je ook doorverwijzen naar het Vertrouwenspunt Sport, of daar zelf naar toe bellen om advies te krijgen.

  In contact komen met een vertrouwenspersoon?
  Bij het NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport (0900 – 2025590, € 0,10 per minuut). Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Of ga naar www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport voor alle informatie